Kontakt

Adresa

Bankovní spojení

  • Československá obchodní banka, a.s.
  • Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
  • Účet CZK: 123456879/0300
    IBAN: CZ123456879